تبلیغات
قرارگاه فرهنگی - کارشناس حقوق: مجازات بد حجابی در اسلام چیست؟ آیا عدم رعایت حجاب مانند ترک نماز واجب نیست که مجازات آن به آخرت موکول گردیده است؟ آیا در قوانین جمهوری اسلامی حدی پیش بینی‌شده است؟