تبلیغات
قرارگاه فرهنگی - بازخوانی وضعیت شیعیان عربستان از صدر اسلام تا اکنون وقتی یاران علی(ع) در صفین رافضی و مشرک خوانده می‏شوند/از مطالبه حکومت مشروطه تا اسقاط نظام